Štampanje

Pravila o privatnosti

Obaveštenje o zaštiti privatnosti

Poslednje ažuriranje: 02-02-2018


1. Čemu služi ovo Obaveštenje?

Ovo Obaveštenje služi da objasni kako vaše lične podatke može da obrađuje kompanija Wiko kada koristite proizvode ili usluge navedene u svakoj kartici povezanoj sa ovim dokumentom.

Vaš pametni telefon Wiko ima integrisan operativni sistem Android, kao i niz povezanih softvera kao što su Google usluge i Google mobilne aplikacije. Ovi programi su projektovani od strane kompanije Google i podležu njenim politikama o zaštiti privatnosti i odredbama upotrebe. Možete da ih pogledate ovde ili u sklopu svake od ovih mobilnih aplikacija. Vaš pametni telefon takođe sadrži druge mobilne aplikacije za koje morate da proverite politike zaštite privatnosti i odredbe upotrebe u sklopu svake od njih.

2. Ko je odgovoran za ove aktivnosti obrade?

Osim ako nije drugačije naglašeno u sklopu svake kartice, Wiko, kompanija sa sedištem na adresi 132 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, Francuska, izvršava ulogu kontrolera podataka. Wiko je pojednostavljeno deoničarsko društvo sa profitom od 9.750.000 evra, registrovana u Registre du Commerce et des Société u Marselju pod brojem 530 072 206, sa PDV brojem unutar EU FR 85 530 072 206.

3. Koja su moja prava u vezi sa ovom obradom?

Evropski propisi pružaju vam određena prava po pitanju obrade vaših ličnih podataka od strane kompanije Wiko.
Da bismo proverili vaš identitet, zatražićemo od vas da nam dostavite primerak zvaničnog identifikacionog dokumenta sa vašim potpisom.

 • Pravo na pristup

  Većina ličnih podataka kojima raspolaže kompanija Wiko, uključujući podatke koji vas direktno identifikuju (prezime, ime, adresa, broj telefona itd.) nalaze se u sklopu vašeg Wiko naloga i može im se pristupiti.

  Možete da zatražite da budete obavešteni o tome koje vaše lične podatke poseduje kompanija Wiko. Da biste nam omogućili da na najbolji način ispunimo vaš zahtev, pružite sledeće podatke:

  • proizvodi i aplikacije kompanije Wiko koje posedujete
  • e-adresa vašeg Wiko naloga
  • IMEI broj vašeg telefona (možete ga pronaći tako što ćete uneti „*#06#” u ekran za pozive na svom telefonu)
 • Pravo na ispravke

  Ako smatrate da neki lični podaci o vama nisu ispravni ili potpuni, možete zatražiti od kompanije Wiko da ih ispravi.

 • Pravo na primedbu

  Možete da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka. Ako je obrada kojoj želite da se usprotivite neophodna za pravilno korišćenje proizvoda ili obavljanje usluge na koju se odnosi, korišćenje ovog prava može podrazumevati da više ne smete da koristite ovaj proizvod ili da imate pristup usluzi.

 • Pravo na brisanje

  Možete zatražiti od kompanije Wiko da izbriše lične podatke o vama, pogotovo ako se utvrdi da suzastareli ili više nisu od značaja za svrhe za koje se obrađuju, osim kada se dati podaci moraju zadržati da bi se zadovoljilo legitimno interesovanje kompanije Wiko, da bi se ispunile pravne obaveze kojima podleže kompanija Wiko ili su neophodni za poštovanje, ostvarivanje ili odbranu njihovih prava na sudu. Uz to, ako su podaci čije brisanje zahtevate neophodni za pravilno korišćenje proizvoda ili učinak usluge, korišćenje ovog prava može da podrazumeva da više ne smete da koristite ovaj proizvod ili da imate pristup ovoj usluzi.

 • Pravo na ograničenje obrade

  Možete od kompanije Wiko da zatražite da prekine obradu, ali da i dalje zadrži vaše lične podatke u sledećim slučajevima:

  • Osporavate tačnost datih podataka
  • Ovi podaci se obrađuju nezakonito
  • Potrebni su vam dati podaci za poštovanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava
 • Pravo na prenosivost podataka

  Možete od kompanije Wiko da zatražite povraćaj svojih ličnih podataka.Možete da zatražite da se ovi podaci prenesu na drugog kontrolora podataka.

 •  Uputstva vezana za to kako će se tretirati vaši podaci nakon vaše smrti

  Imate pravo da nam pružite uputstva vezana za zadržavanje, brisanje i prenošenje vaših ličnih podataka nakon vaše smrti. Ova uputstva mogu da imenuju lice odgovorno za izvršavanje uputstava; u slučaju da se to ne ispuni, vaši naslednici će biti imenovani, osim ako vi naznačite da to ne želite.

 •  Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

  Ako smatrate da kompanija Wiko nije ispunila svoje pravne dužnosti po pitanju obrade vaših ličnih podataka, možete da podnesete žalbu nadzornom organu.

Možete da saznate više o svojim pravima na veb-sajtu nadležnog organa za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

4. Za kontaktiranje kompanije Wiko sa ciljem ostvarivanja svojih prava

WIKO
Pravno odeljenje
132 Boulevard Michelet
13008 Marseille
Francuska
[email protected]

5. Otkazivanje pretplate na bilten

Ukoliko više ne želite da primate naše biltene i marketinške objave, možete da poništite pretplatu klikom na vezu koja je pružena sa tom svrhom u svakom promotivnom e-pismu koje vam pošaljemo. Takođe možete da poništite pretplatu tako što ćete pristupiti opcijama svog korisničkog naloga.

6. Deljenje prikupljenih podataka sa trećim stranama

Osim ako je drugačije naznačeno u svakom odeljku ovog Obaveštenja, kompanija WIKO pristaje da ne deli bilo koje lične podatke sa trećim stranama bez vaše dozvole, osim u sledećim slučajevima:

 • da bi ispunila zahteve za informacije nadležnih organa u skladu sa pravnom obavezom, prateći pisani zahtev koji je opravdan i nije redovan
 • da bi se pridržavala propisa ili administrativne ili sudske odluke
 • da bi se otkrile ili sprečile pretnje po bezbednost, prevara ili druge zlonamerne aktivnosti
 • da bi se primenila i zaštitila prava kompanije WIKO i njenih podružnica
 • da bi se zaštitila prava ili lična bezbednost kompanije WIKO, njenih zaposlenih i trećih strana
 • da bi se zaključio podugovor sa svim ili delom pružalaca usluga koje koristi kompanija WIKO u ovom okviru tako da imaju pristup ličnim podacima koji su neophodni za obavljanje njihovih usluga, ali im nije dozvoljeno da ih koriste u druge svrhe.

Kompanija WIKO takođe sme da prenosi date podatke svojim podružnicama na osnovu teritorije Evropske unije, koje će ih obrađivati isključivo u svrhe spomenute u sklopu svake kartice.

Kartica br. 1: Moj Wiko nalog – korisnička služba


Wiko nalog i korisnička služba
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako odlučite da kreirate Wiko nalog, te informacije će se koristiti da vam:

 • olakšava odnose sa našom korisničkom službom, uključujući popravku vaših proizvoda kompanije Wiko
 • omogući da kupujete proizvode na veb-sajtu kompanije Wiko
 • omogući da primate biltene od kompanije Wiko i njenih partnera ako pristanete na to

O kojim se podacima radi?

1. Podaci koje pružate: Pol, ime, prezime, datum rođenja, e-adresa, država prebivališta, broj telefona, lozinka, M_IMEI, adresa za isporuku, adresa za naplatu, istorija porudžbina, incidenti prilikom isporuke i zahtevi.

2. Podaci koji se automatski detektuju ako kreirate nalog putem ekrana za pokretanje na vašem pametnom telefonu: Model vašeg telefona, serijski broj, broj verzije Androida, IMEI broj, IP adresa.

Period zadržavanja

Lični podaci na vašem Wiko nalogu zadržavaju se dok ne odlučite da izbrišete svoj nalog. Međutim, ako je vaš nalog neaktivan duže od 24 meseca, pitaćemo vas da li želite da ga zadržite. Ako ne dobijemo odgovor od vas nakon jednog meseca, vaš nalog i podaci koje sadrži biće izbrisani.

Obaveštavanje trećih strana

Ovi podaci mogu da se prenesu sledećim podugovaračima:

 • pružaoci usluga koji su odgovorni za uslugu nakon prodaje (linija za pomoć, centri za popravke)
 • pružaoci usluga koji su odgovorni za porudžbine i isporuke
 • pružaoci usluga koji su odgovorni za slanje e-pošte

Podešavanja

Ove informacije možete da promenite pod naslovom „Moj nalog”.

Kartica br. 2: Wikomobile.com


Kolačići i tehnologije za praćenje
Nazad na Obaveštenje

Prvi put kada budete pretraživali jedan od veb-sajtova kompanije WIKO, pojaviće se baner da bi vas obavestilo o našim praksama po pitanju kolačića i sličnih tehnologija. Kolačići su datoteke koje sadrže male količine informacija koje se skladište na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite veb-sajt.

Kolačiće koji se koriste na našem veb-sajtu može da koristi kompanija WIKO ili da njime upravljaju partneri (na primer, objavljivači merenja publike, reklamne table i društvene mreže).

Svrha različitih kolačića treba da bude prepoznatljiva:

 • Kolačići neophodni za pravilno korišćenje naših veb-sajtova. Na primer, oni vam omogućavaju da održavate svoja kolica za kupovinu ili da pristupate bezbednim oblastima, reprodukujete video sadržaje, skladištite svoje izbore u memoriji da biste personalizovali interfejs svog pregledača (na primer, vaš izbor jezika ili regiona). Neprihvatanje ovih kolačića najverovatnije će vam onemogućiti da koristite određene suštinske funkcije veb-sajtova kompanije WIKO koje pregledate.
 • Kolačići omogućavaju kompaniji WIKO da bude upoznata sa načinom na koji korisnici interneta koriste njene veb-sajtove i aplikacije.
 • Reklamni kolačići koji su predodređeni da prilagode reklame korisnicima i da spreče da im se neprekidno prikazuju iste reklame.
 • Kolačići vezani za društvene medije, čija je namena da vam omoguće da delite sadržaj direktno na ovim medijima sa naših Usluga.

Takođe koristimo tehnologije koje su slične kolačićima i koje nam omogućavaju da budemo informisani kada kliknete na vezu u vidu testa ili slike u sklopu Usluga ili promotivnih obaveštenja kompanije WIKO, tako da možemo da merimo vaše interesovanje za Usluge, kao i efikasnost naših marketinških radnji. Takođe koristimo tehnologiju koja nam omogućava da utvrdimo da li je promotivno obaveštenje koje je poslala kompanija WIKO otvoreno, da bismo merili efikasnost naših kampanja putem e-pošte i da bismo prilagodili broj e-pisama nivou vašeg interesovanja za ovakva obaveštenja.

U svakom trenutku možete da zaustavite čuvanje novih kolačića ili kategorija kolačića izmenom podešavanja svog pregledača (ili podešavanja softvera Adobe Flash, gde se koristi ova tehnologija) ili pribegavanjem rešenju za odbijanje pristanka poput ovog. Deaktiviranje kolačića ne briše postojeće kolačiće.Imajte na umu da odbijanje reklamnih kolačića neće zaustaviti reklame na našem veb-sajtu ili na internetu uopšteno gledano. Jedina posledica će biti da reklame koje su vama vidljive budu manje bitne za vas.

Za više informacija o kolačićima i načinu njihovog onemogućavanja ili uklanjanja pozivamo vas da posetite veb-sajt CNIL.


Plaćanje i isporuka porudžbine
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Plaćanje i isporuka porudžbine zahtevaju od vas da popunite obrazac podacima koji su strogo neophodni za ovu svrhu.

O kojim se podacima radi?

1. Podaci o plaćanju: broj kartice, piktogram, datum isteka, adresa za naplatu

2. Podaci za isporuku: adresa za isporuku, podaci za kontakt (prezime, ime, broj telefona, e-adresa)

Period zadržavanja

Podaci koji se tiču vašeg načina plaćanja zadržavaju se samo onoliko dugo koliko je neophodno za obavljanje transakcije. Preostali podaci se automatski čuvaju na vašem Wiko nalogu.

Obaveštavanje trećih strana

Ovi podaci se prenose našem posredniku za plaćanje, kompaniji HiPay SAS, kao i našem pružaocu logističkih usluga, kompaniji Mobiltron France SAS, koje imaju ulogu podugovarača.


Zapošljavanje
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Kreiranje naloga u sklopu oblasti za zapošljavanje na sajtu neophodno je da biste mogli da se prijavite za radnu poziciju. Podaci koje pružite u obrascima za kreiranje naloga i prijavu za ponudu omogućavaju kompaniji Wiko da obradi vašu prijavu.
Možete da kreirate nalog jednostavno tako što ćete ga povezati sa svojim LinkedIn nalogom ili Indeed nalogom.

O kojim se podacima radi?

Zvanje, prezime, ime, e-adresa, broj fiksnog i mobilnog telefona, datum rođenja, država prebivališta, adresa za slanje pošte, poštanski broj, grad, lozinka, CV, motivaciono pismo, komentari, naziv pozicija za koje se prijavljujete.

Period zadržavanja

Osim ako odbijete, vaši podaci će se zadržati tokom 24 meseca, a zatim će se anonimizirati ili izbrisati.

Obaveštavanje trećih strana

Upravljanje oblašću za zapošljavanje obavlja se korišćenjem odeljka Talenti u sklopu platforme. Vaši podaci će na taj način da se prenesu do ovog podugovarača u skladu sa gorenavedenim svrhama.

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije.

Podešavanja

Možete da proveravate svoje podatke i da ih izmenite u svojoj ličnoj oblasti.

Kartica br. 3: Usluge kompanije Wiko


Ažuriranja softvera
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako vaš telefon ima vezu sa internetom, kompanija Wiko će obraditi vaš IMEI broj da bi utvrdila da li su ažuriranja softvera dostupna za vaš telefon.Tek nakon prvog povezivanja sa internetom, ako su aplikacije vašeg prodavca dostupne na vašem telefonu, biće preuzete i instalirane. Datum aktivacije vašeg telefona takođe će biti preuzet da bi se izračunalo trajanje vaše garancije u slučaju da niste sačuvali svoju fakturu kupovine.

Koji podaci se obrađuju?

1. IP adresa.

2. IMEI broj.

3. Datum aktivacije vašeg telefona.

Period zadržavanja

Vaša IP adresa se neće zadržati.

Obaveštavanje trećih strana

Sledeći podugovarači kompanije Wiko će biti obavešteni o datumu aktivacije vašeg telefona:

 • proizvođač vašeg telefona
 • pružaoci usluga odgovorni za usluge nakon prodaje (linija za pomoć, centri za popravke) ako pošaljete svoj telefon na popravku


Pomozite nam da poboljšamo svoje proizvode
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako odlučite da aktivirate ovu funkciju, kompanija Wiko može da zatraži vaše mišljenje o vašem pametnom telefonu korišćenjem onlajn upitnika.
Kompanija Wiko može takođe da dobije podatke o korišćenju vašeg telefona da bi bolje razumela navike korišćenja svojih korisnika i na taj način poboljšala svoje proizvode i usluge.
Podaci o upotrebi vašeg pametnog telefona prikupljaju se korišćenjem sistema Google Firebase, koji kompaniji Wiko obezbeđuje samo pristup za sakupljanje (anonimnih) podataka.
.

Koji podaci se obrađuju?

1. Informacije o vašem telefonu: model, serijski broj, verzija operativnog sistema, jezik operativnog sistema vašeg telefona

2. Statistika o upotrebi aplikacija: lista instaliranih aplikacija, pokrenute aplikacije, otvaranje preporuka, korišćenje funkcije app drawer itd.

Obaveštavanje trećih strana

Google i njene pridružene kompanije će prikupiće i obradiće statistiku o upotrebi aplikacija biće u zavisnosti od vašeg mesta boravišta. Saznajte više.

Kompanija Wiko koristi sledeće funkcije platforme Firebase:

 • Firebase Cloud Messaging
 • Firebase Crash Reporting
 • Firebase Notifications
 • Google Analytics for Firebase

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Podešavanja

Možete da deaktivirate ovu funkciju u bilo kom trenutku tako što ćete potražiti „Wiko usluge” u podešavanjima svog pametnog telefona.Predlozi za aplikacije
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako odlučite da aktivirate ovu funkciju, kompanija Wiko će instalirati mobilne aplikacije koje su usklađene sa vašim mobilnim telefonom, kao i vašim polom i godinama starosti.
Uz to, biće vam predstavljena lista mobilnih aplikacija u zasebnom interfejsu, gde možete da birate aplikacije koje želite da instalirate. Saznajte više.

O kojim se podacima radi?

1. Vaša IP adresa.

2. Informacije o vašem telefonu: model, serijski broj, verzija operativnog sistema, jezik operativnog sistema vašeg telefona

3. Lista već instaliranih aplikacija.

4. Vaš pol i godine starosti, ako ste ih već pružili.

Period zadržavanja

Ovi podaci će se anonimizovati ili izbrisati nakon 12 meseci, osim podataka koji se tiču vašeg pola i godina starosti, koji će biti povezani sa vašim Wiko nalogom.

Obaveštavanje trećih strana

Ovi podaci će se možda preneti podugovaračima koji su zaduženi da nam obezbede tehničke usluge za podešavanje ove funkcije.

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Podešavanja

Možete da izbrišete ove aplikacije u bilo kom trenutku.Primajte personalizovane ponude
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako odlučite da aktivirate ovu funkciju, moći ćete da dobijate personalizovane ponude od kompanije Wiko i njenih partnera putem obaveštenja na svom mobilnom telefonu.

O kojim se podacima radi?

1. Vaša IP adresa.

2. Informacije o vašem telefonu: verzija softvera vašeg pametnog telefona.

3. Vaš pol i godine starosti, ako ste ih već pružili.

Period zadržavanja

Ovi podaci će se anonimizovati ili izbrisati nakon 12 meseci, osim podataka koji se tiču vašeg pola i godina starosti, koji će biti povezani sa vašim Wiko nalogom.

Obaveštavanje trećih strana

Ovim obaveštenjima se upravlja putem funkcija Firebase Cloud Messaging, Firebase Notifications i Google analitike za Firebase. Stoga će neke podatke prikupljati i obrađivati Google i pridružene kompanije, u zavisnosti od vašeg mesta boravišta. Saznajte više.

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Podešavanja

Možete da deaktivirate ovu funkciju u bilo kom trenutku tako što ćete potražiti „Wiko usluge” u podešavanjima svog pametnog telefona.Pokretač aplikacija kompanije Wiko
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Ako odlučite da otvorite ovu aplikaciju, biće vam predloženo da instalirate dodatne aplikacije, koje se biraju u skladu sa dolenavedenim podacima.

O kojim se podacima radi?

1. Informacije o vašem telefonu: reference, tehnička svojstva, jezik.

2. Informacije o vašoj konekciji: vrsta mreže, WiFi SSID.

3. Sredstva za identifikovanje korisnika: ID za Google oglašavanje; pozivni broj za zemlju i kod operatera vaše SIM kartice.

4. Lista aplikacija koje su instalirane na vašem pametnom telefonu.

Period zadržavanja

Ovi podaci će se anonimizovati i izbrisati ubrzo nakon prikupljanja. Zadržavaju se samo onoliko dugo koliko je neophodno za sjedinjavanje podataka sa partnerskim tablama za oglašavanje.

Obaveštavanje trećih strana

Ove podatke obrađuje kompanija ironSource. Ne prenose se kompaniji Wiko.ID za Google oglašavanje prenosi se do partnerskih tabli za oglašavanje kompanije ironSource da bi se potvrdile reklamne kampanje povezane sa mobilnim aplikacijama koje su instalirane putem platforme Appcloud. Pogledajte politiku zaštite privatnosti kompanije ironSource.

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Kartica br. 4: Moji pametni satovi i pametne narukvice kompanije Wiko


Korišćenje aplikacije WiMATE
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Mobilna aplikacija „WiMATE” omogućava dobar interfejs između vašeg telefona i vaše pametne rukavice ili pametnog sata. Ako ne instalirate ovu aplikaciju ili ako je deinstalirate, nećete moći da proveravate podatke koje proizvode vaša pametna narukvica ili pametni sat.
Ova mobilna aplikacija automatski sakuplja određene podatke o korišćenju da bi se kompaniji Wiko omogućilo da ih poboljša. Ovi podaci se sakupljaju korišćenjem sistema Google analitike za Firebase koja pruža pristup kompaniji Wiko isključivo za sakupljanje (anonimnih) podataka.

O kojim se podacima radi?

1. Podaci koje pružate: Pol, godine starosti, visina, težina, ciljevi (broj koraka, dužina spavanja).

2. Podaci koji se automatski prikupljaju putem vaše narukvice ili sata: Otkucaji srca, broj koraka i pređena razdaljina, dužina spavanja, MAC adresa vašeg uređaja.

3. Statistika o korišćenju aplikacije: učestalost otvaranja/zatvaranja, deinstaliranje itd.

Period zadržavanja

Ovi podaci će se zadržavati dok god imate aplikaciju na pametnom telefonu.

Obaveštavanje trećih strana

Podaci o kojima nas obavestite ili koji potiču od upotrebe vaše pametne narukvice ili pametnog sata namenjeni su isključivo za ličnu upotrebu – niko drugi ih ne pregleda ili obrađuje, čak ni kompanija Wiko.
Možete da izaberete da izvezete ove podatke u aplikacije „Google Fit” ili „Apple Health”.
Podaci o korišćenju će prikupljati i obrađivati Google i pridružene kompanije, u zavisnosti od vašeg mesta boravišta. Saznajte više./p>

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište isključivo lokalno na vašem pametnom telefonu.
Ako odlučite da izvezete svoje podatke u aplikacije „Google Fit” ili „Apple Health”, u tom slučaju će biti prenete na servere kompanija Google ili Apple.
Podaci o korišćenju skladište se na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Podešavanja

Možete da deinstalirate ovu aplikaciju u bilo kom trenutku, čime će se izbrisati podaci povezani sa vašim nalogom.
Svoje podatke takođe možete da izbrišete bez deinstaliranja aplikacije, iz menija „Podešavanja” na Androidu > Aplikacije > WiMATE > Skladištenje > Brisanje podataka.

Kartica br. 5: Moja Wiko futrola


Koristite aplikacije WiBOARD, WiCUBE, WiVIEW i WiLINE
Nazad na Obaveštenje

Koja je njegova svrha?

Aplikacije „WiBOARD”, „WiCUBE”, „WiVIEW” i „WiLINE” omogućavaju dobar interfejs između vašeg telefona i vaše pametne futrole.
Ove mobilne aplikacije automatski prikupljaju određene podatke o korišćenju da bi omogućile kompaniji Wiko da ih poboljša. Ovi podaci se sakupljaju korišćenjem sistema Google analitike za Firebase koja pruža pristup kompaniji Wiko isključivo za sakupljanje (anonimnih) podataka.
Ako odlučite da ne instalirate mobilnu aplikaciju koja odgovara vašoj pametnoj futroli ili da je deinstalirate, određene funkcije vaše pametne futrole neće biti dostupne.

O kojim se podacima radi?

Statistika o korišćenju ovih aplikacija: učestalost otvaranja/zatvaranja futrole, učestalost podešavanja pristupa, kamera, reprodukcija muzike itd.

Obaveštavanje trećih strana

Google i pridružene kompanije će prikupljati i obrađivati ove podatke u zavisnosti od vašeg mesta boravišta. Saznajte više.

Lokacija podataka

Ovi podaci se skladište na serverima koji se nalaze na teritoriji Evropske unije ili zemalja za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite.

Podešavanja

Ove aplikacije možete da deinstalirate u bilo kom trenutku.

Version 1.0.0.0